Original Research

Suksesbelewing Van Seniorbestuurders Van ’N Groot Finansieële Instelling

W. J. P. Labuschagne, J. C. Kok, D. P. J. Smith
SA Journal of Human Resource Management | Vol 2, No 1 | a32 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.32 | © 2004 W. J. P. Labuschagne, J. C. Kok, D. P. J. Smith | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2004 | Published: 05 November 2004

About the author(s)

W. J. P. Labuschagne, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. C. Kok, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
D. P. J. Smith, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (123KB)

Abstract

The success experience of a financial institutions senior management. No clarity exists either in literature or in practice regarding people’s success experience. People often experience a dissonance between external success and internal fulfillment. Important components needed to experience success were identified from literature in order to determine in practice to what extent such components formed part of the success experience of a financial institution’s senior management. Internal (intrinsic) and external (extrinsic) factors were identified as necessary factors in order to experience success in a balanced way. In this article the findings of senior management’s success experience are reported. The research was conducted by means of qualitative and quantitative methodology from a Personal and Professional Leadership perspective.

Opsomming
Daar is onduidelikheid in die literatuur, en in die praktyk, oor wat presies die belewenis van sukses by mense is. Mense ervaar dikwels ’n dissonans tussen uiterlike sukses en innerlike vervulling. Belangrike komponente in die belewing van sukses is in die literatuur geïdentifiseer en in die praktyk getoets om vas te stel tot welke mate interne (intrinsieke) en eksterne (ekstrinsieke) faktore deel uitmaak van die suksesbelewing van senior bestuur in ’n finansiële instelling. Beide stelle faktore is van belang om op ’n gebalanseerde wyse sukses te kan beleef. In hierdie artikel word die bevindings ten opsigte van senior bestuur se suksesbelewing gerapporteer. Die navorsing is met behulp van kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe metodologie vanuit Persoonlike en Professionele Leierskapsperspektief ondersoek.


Keywords

Suksesbelewing; Seniorbestuurders; Groot Finansieële Instelling

Metrics

Total abstract views: 4286
Total article views: 5101


Crossref Citations

No related citations found.