Original Research

Career And Life-Balance Of Professional Women: A South African Study

Thana Whitehead, M. E. Kotze
SA Journal of Human Resource Management | Vol 1, No 3 | a19 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v1i3.19 | © 2003 Thana Whitehead, M. E. Kotze | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2003 | Published: 05 November 2003

About the author(s)

Thana Whitehead, Rand Afrikaans University, South Africa
M. E. Kotze, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (267KB)

Abstract

A woman’s ability to balance multiple life-roles is directly related to her physical and mental well-being, and her career performance and success. This study aims to infer a theoretical framework for the in-depth understanding of the phenomenon of life-balance in the lives of 24 South African professional women. The Grounded Theory as a qualitative method was applied to derive a theory about the phenomenon inductively. Purposeful sampling was used to identify 24 professional women. In-depth interviews and a group session were conducted to gather data, and to confirm themes and concepts on which the theoretical framework was based. It was concluded that life-balance is a life-process with a cyclical nature, and a useful tool for achieving personal growth. Life-balance is therefore not “one, single ultimate experience", but a series of individual experiences unfolding over time, which could be better described as “life-balance moments".

Opsomming
‘n Vrou se vermoë om meervoudige lewensrolle te balanseer is direk verwant aan haar fisiese en geesteswelsyn en ook haar loopbaanprestasie en -sukses. Hierdie studie het ten doel om ‘n teoretiese raamwerk af te lei uit die indiepte begrip van die lewens-balansverskynsel van 24 Suid-Afrikaanse professionele vroue. Die Begronde Teorie as ‘n kwalitatiewe metode is toegepas om ‘n teoretiese model induktief van die verskynsels af te lei. Doelgerigte steekproefneming is gebruik om 24 professionele vroue te identifiseer. In-diepte onderhoude en ‘n groepsessie is gevoer om data in te samel en om die temas en konsepte waarop die teoretiese raamwerk gebaseer is, te bevestig. Daar is tot die slotsom gekom dat lewensbalans ‘n lewensproses is met ‘n sikliese aard en ‘n nuttige instrument om persoonlike groei te bewerkstellig. Lewensbalans is dus nie “een enkele beslissende erevaring" nie, maar ‘n reeks van individuele ervarings wat oor tyd ontvou en wat ten beste beskryf kan word as “lewensbalans momente".


Keywords

Career And Life-Balance; Professional Women

Metrics

Total abstract views: 7026
Total article views: 9842

 

Crossref Citations

1. Juggling between work, studies and motherhood: The role of social support systems for the attainment of work–life balance
Augustine Osei Boakye, Rebecca Dei Mensah, Magdalene Bartrop-Sackey, Patricia Muah
SA Journal of Human Resource Management  vol: 19  year: 2021  
doi: 10.4102/sajhrm.v19i0.1546