Original Research

The Importance Of Different Leadership Roles In The Strategic Management Process

Mojaki S. Mosia, Theo H. Veldsman
SA Journal of Human Resource Management | Vol 2, No 1 | a36 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.36 | © 1970 Mojaki S. Mosia, Theo H. Veldsman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2004 | Published:

About the author(s)

Mojaki S. Mosia, Rand Afrikaans University, South Africa
Theo H. Veldsman, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (279KB)

Abstract

The drive towards flatter and more flexible, empowered, interdependent and responsive organisations in the current rapidly changing global situation necessitates the establishment of an integrated set of leadership roles. The purpose of this study was to propose the Integrated Leadership-Champion Framework (IL-C); and to determine empirically the importance of the IL-C for, as well as the importance of the sub-roles of the IL-C across the strategic management processes. The IL-C as a complete leadership framework could enable organisations to execute their strategic management processes more effectively and efficiently. The empirical study demonstrated the importance of IL-C overall and its leadership sub-roles for the strategic management processes.

Opsomming
Die soeke na platter, asook meer buigsame, bemagtigde, interafhanklike en responsiewe organisasies in die huidige vinnig veranderende, globale omgewing noodsaak die daarstelling van ’n geïntegreerde stel van leierskaprolle. Die doel van hierdie studie was om ’n Geïntegreerde Leierskap-kampioen Raamwerk (GL-R) voor te stel; en om empiries die belangrikheid van die GL-R vir, asook die belangrikheid van die subrolle van GL-R oor die strategiese bestuursprosesse te bepaal. Die GL-R as ’n volledige leierskapraamwerk kan organisasies in staat stel om hul strategiese bestuursprosesse meer doeltreffend en doelmatig te bestuur. Die empiriese studie toon die belangrikheid van GL-R oorhoofs, asook sy onderskeie leierskapsubrolle vir die strategiese bestuursprosesse.


Keywords

Leadership Roles; Strategic Management Process

Metrics

Total abstract views: 7193
Total article views: 17906

 

Crossref Citations

1. THE ROLE OF LEADERSHIP IN STRATEGIC MANAGEMENT
Ali Abdulridha Jabbar, Ali Mohammed Hussein
International Journal of Research -GRANTHAALAYAH  vol: 5  issue: 5  first page: 99  year: 2017  
doi: 10.29121/granthaalayah.v5.i5.2017.1841