Original Research

Determining The Factors Causing Human Error Deficiencies At A Public Utility Company

F. W. Badenhorst, J. Van Tonder
SA Journal of Human Resource Management | Vol 2, No 3 | a47 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i3.47 | © 2004 F. W. Badenhorst, J. Van Tonder | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2004 | Published: 05 November 2004

About the author(s)

F. W. Badenhorst, Rand Afrikaans University, South Africa
J. Van Tonder, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (132KB)

Abstract

According to Neff (1977), as cited by Bergh (1995), the westernised culture considers work important for industrial mental health. Most individuals experience work positively, which creates a positive attitude. Should this positive attitude be inhibited, workers could lose concentration and become bored, potentially resulting in some form of human error. The aim of this research was to determine the factors responsible for human error events, which lead to power supply failures at Eskom power stations. Proposals were made for the reduction of these contributing factors towards improving plant performance. The target population was 700 panel operators in Eskom’s Power Generation Group. The results showed that factors leading to human error can be reduced or even eliminated.

Opsomming
Neff (1977) soos aangehaal deur Bergh (1995), skryf dat in die westerse kultuur werk belangrik vir bedryfsgeestesgesondheid is. Die meeste persone ervaar werk as positief, wat ’n positiewe gesindheid kweek. Indien hierdie positiewe gesindheid geïnhibeer word, kan dit lei tot ’n gebrek aan konsentrasie by die werkers. Werkers kan verveeld raak en dit kan weer lei tot menslike foute. Die doel van hierdie navorsing is om die faktore vas te stel wat tot menslike foute lei, en wat bydra tot onderbrekings in kragvoorsiening by Eskom kragstasies. Voorstelle is gemaak vir die vermindering van hierdie bydraende faktore ten einde die kragaanleg se prestasie te verbeter. Die teiken-populasie was 700 paneel-operateurs in die Kragopwekkingsgroep by Eskom. Die resultate dui daarop dat die faktore wat aanleiding gee tot menslike foute wel verminder, of geëlimineer kan word.


Keywords

The Factors Causing Human Error Deficiencies; Public Utility Company

Metrics

Total abstract views: 4906
Total article views: 6059


Crossref Citations

No related citations found.