Crossref Citations

1. İlçeler Düzeyinde Entelektüel Sermaye Ölçümü ve Uygulaması
Ali ERBAŞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  vol: 13  issue: 2  first page: 163  year: 2018  
doi: 10.17153/oguiibf.411985