Crossref Citations

1. LOJİSTİK YETKİNLİKLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK SAĞLAYICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ramazan GÜNDEM, Ayten AKATAY
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  vol: 21  issue: 2  first page: 132  year: 2021  
doi: 10.30976/susead.791711