Original Research

The Assessment Of Intellectual Capital (Ic) In The South African Context – A Qualitative Approach

Marius De Beer, Neil Barnes
SA Journal of Human Resource Management | Vol 1, No 1 | a4 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v1i1.4 | © 2003 Marius De Beer, Neil Barnes | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 November 2003 | Published: 02 November 2003

About the author(s)

Marius De Beer, Rand Afrikaans University, South Africa
Neil Barnes, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (344KB)

Abstract

The aim of the article is to report on an investigation into IC as portrayed by thought leaders and research groups, against a South African background. An attempt was made to clarify relevant terminology, develop a model and methodology for South African application, and assess the status of IC within the South Africa context through a qualitative methodology using Focus Groups. Results indicated that IC in South Africa is still in the infancy stage. However, models and methodologies developed in other continents could with changes be applied in the South African context.

Opsomming
Die doel van hierdie artikel is om verslag te doen oor die ondersoek na Intellektuele Kapitaal (IK) soos voorgestel deur vakkundiges en navorsingsgroepe, teen die agtergrond van die Suid Afrikaanse situasie. ’n Poging is aangewend om tersaaklike terminologie te verklaar, ’n model en metodologie vir Suid Afrikaanse aanwending te ontwikkel, en dit sowel as die status van IK in die Suid Afrikaanse omgewing te ondersoek deur middel van ’n kwalitatiewe metodologie, naamlik fokusgroepe. IK in Suid Afrika is steeds in die kinderskoene. Modelle en metodologieë ontwikkel in ander lande kan egter met aanpassings aangewend word vir aanwending in die Suid Afrikaanse omgewing.

Keywords

Intellectual Capital (Ic)

Metrics

Total abstract views: 5219
Total article views: 6937

 

Crossref Citations

1. İlçeler Düzeyinde Entelektüel Sermaye Ölçümü ve Uygulaması
Ali ERBAŞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  vol: 13  issue: 2  first page: 163  year: 2018  
doi: 10.17153/oguiibf.411985